Energie si resurse naturale

Grupul de Practica Energie si Resurse Naturale ofera consultanta juridica cu privire la planificarea, implementarea si desfasurarea proiectelor din domeniul energiei alternative si conventionale si al resurselor naturale in sectorul upstream si downstream. Experienta in domeniului energiei se extinde la toate sectoarele din industria energetica active in Romania, cum este cel al gazelor naturale si petrolului (explorare si productie, transport si aprovizionare).

Din dorinta de a raspunde provocarilor juridice, comerciale si de reglementare ale clientilor, echipa noastra de avocati ce fac parte din Grupul de Practica Energie ofera in mod constant asistenta cu privire la aspecte de autorizare si conformitate cu legea, care include:

 • proceduri de licitatii, concesiuni si autorizarea proiectelor in sectorul upstream al gazelor naturale (conventionale si neconventionale) si petrolului, precum si proiecte din industria miniera
 • achizitii (contracte de achizitii produse petroliere, acorduri de concesiune), acorduri de exploatare comuna, contracte de asociere in participatiune, contracte de unitizare, acorduri de operare, finantare proiecte upstream si alte contracte specifice sectoarelor energiei si resurselor naturale
 • conformitatea cu legislatia aplicabila si in special cu legislatia privind protectia mediului in sectorul upstream de petrol si gaze naturale
 • dezvoltarea proiectelor de infrastructura energetica
 • achizitii legate de proiectele si infrastructura energetica
 • aspecte de reglementare legate de dezvoltarea proiectelor in sectorul energiei regenerabile, inregistrarea si participarea pe pietele de energie din Romania, comercializarea energiei
 • obtinerea autorizatiilor, permiselor si aprobarilor pentru proiectele de energie regenerabila si resurse naturale legate de operatiunile din Romania
 • constituirea de noi operatiuni/societati in sectoarele energiei si resurselor naturale, dar si preluarea unor operatiuni si societati active in sectorul energiei si resurselor naturale
 • fuziuni si achizitii in industria energetica si a resurselor naturale
 • parteneriate private si public-private in industria energetica si a resurselor naturale
 • monitorizarea si asigurarea conformitatii cu legea a operatiunilor clientilor din sectorul energiei si resurselor naturale
 • studierea, evaluarea si analizarea proiectelor de energie regenerabila si realizarea rapoartelor de due diligence
 • structuri de finantare pentru proiecte de energie conventionala si regenerabila, inclusiv asistenta pentru obtinerea de finante publice (UE sau guvernamentale) pentru proiecte de energie conventionala si regenerabila

 

Pentru mai multe informatii cu privire la Grupul de practica Energie si Resurse Naturale, va rugam sa o contactati pe:

Delia Vasiliu

email: delia.vasiliu@pachiu.com

tel.: + 40 (21) 312 10 08