Termeni si conditii

Bine aţi venit pe site-ul www.pachiu.com, pus la dispoziţie de Pachiu şi Asociaţii. Prezentele Menţiuni Legale conțin termenii și condițiile legale conform cărora puteți accesa site-ul Pachiu şi Asociaţii și conform cărora puteți descărca, copia sau utiliza informațiile conținute de acesta și reprezintă acordul legal prin care sunteţi autorizat să accesaţi și să utilizaţi acest site.

„Pachiu şi Asociaţii” este o marcă înregistrată. Pachiu şi Asociaţii deține toate drepturile de autor privind grafica, conținutul și/sau orice alte materiale prezentate pe acest site. Orice reproducere, în totalitate sau în parte, a conținutului acestui site, incluzând, dar fără a se limita la mărcile comerciale și desenele sau modelele industriale ale acestuia, alerte legislative, alte notificari cu caracter juridic sau alte asemenea, este strict interzisă fără acordul prealabil scris al reprezentanților Pachiu şi Asociaţii.

Pachiu şi Asociaţii este o entitate autorizată să prelucreze datele cu caracter personal, fiind inregistrata la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3125.

Toate materialele și informațiile incluse pe acest site sunt furnizate doar cu scop informativ și nu vor fi interpretate ca reprezentând o consultanță juridică în legătură cu orice fapte sau situaţii specifice.

Comunicarea prin intermediul acestui website nu stabileşte, în nici un caz, o relație client-avocat cu Pachiu şi Asociaţii sau cu orice avocat al acestei firme. Dacă intenționați să deveniţi un client al Pachiu şi Asociaţii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@pachiu.com și să solicitați o întâlnire.

Chiar dacă materialele și informațiile incluse pe acest site sunt actualizate în mod regulat, nu trebuie să vă bazaţi pe nicio informație inclusă pe acesta fără a solicita opinia avocatului nostru de specialitate cu privire la un anumit domeniu. În orice caz, Pachiu şi Asociaţii şi colaboratorii firmei îşi declină în mod expres orice responsabilitate pentru orice inadvertențe care rezultă din orice documente incluse pe acest site sau pentru caracterul incomplet al oricărora dintre acestea. Totodată, din informațiile incluse pe acest site nu poate deriva nici un drept.

În nici un caz Pachiu şi Asociaţii  nu poate fi considerată responsabilă pentru orice pierdere, deteriorare sau orice alte prejudicii ce pot apărea din accesarea și utilizarea acestui site, cuprinzând, dar fără a se limita la defecțiuni ale sistemelor informatice cauzate de viruși, erori tehnice, întreţinerea normală a site-ului sau pentru orice pierderi sau daune cauzate de manipularea site-ului de către o terță parte.

Pachiu şi Asociaţii nu răspunde pentru conținutul site-urilor la care sunt trimişi vizitatorii acestui site.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru datele introduse în site-ul nostru și pentru păstrarea codului și parolei de utilizator. În cazul pierderii, utilizării ilegale sau în cazul oricărui alt tip de neglijență a utilizatorului în ceea ce privește menținerea în strictă confidențialitate a informațiilor de acces, utilizatorul recunoaște și răspunde pentru toate consecințele directe și/sau indirecte care decurg din acestea.

Pachiu şi Asociaţii  nu deţine controlul asupra Internetului sau asupra unor părți ale acestuia prin care datele dvs. personale sunt transferate către acest site. Prin urmare, sunteți singurul responsabil pentru securitatea datelor personale, până la momentul în care acestea sunt stocate și protejate de firewall-ul de pe serverul nostru.

Orice conflicte care decurg din sau în legătură cu accesul și utilizarea acestui site, în orice mod, sunt supuse în mod exclusiv instanțelor competente din România.

Vă rugăm să rețineți că orice mesaje email trimise către conturile noastre de email vor fi scanate automat pentru viruși și spam-uri de către un furnizor de email terță parte.

Menţiunile Legale pot fi consultate online sau pot fi tipărite pentru studierea termenilor acestora. Accesarea, vizualizarea sau utilizarea acestui site constituie acordul dvs. necondiționat și irevocabil cu privire la toți termenii și dispozițiile din prezentele Menţiuni Legale. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii și condițiile prevăzute în prezentele Menţiuni Legale, sunteţi obligat să încetaţi imediat orice utilizare a site-ului.

Termenii Menţiunilor Legale pot fi modificaţi în orice moment de către Pachiu şi Asociaţii, ca urmare a modificărilor aduse legislației aplicabile sau ca rezultat al schimbărilor din politica firmei. Utilizarea în continuare a acestui site după o astfel de modificare va constitui acceptarea necondiționată de către dvs. a acestor modificări. Prezentele Menţiuni Legale intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004.

Disclaimer

a) Legal disclaimer

Toate materialele publicate pe website-ul Pachiu si Asociatii sunt prezentate cu titlu de informare generală; prin urmare acestea nu pot constitui și nu pot fi considerate în nicio situație ca reprezentând servicii de consultanță juridică. În consecință, nu este indicat să întreprindeți, respectiv să omiteți anumite acțiuni în baza oricăror informații conținute pe acest website, fără a solicita consultanță de specialitate în vederea soluționării problemelor dumneavoastră de natură juridică.

Utilizarea și/sau transmiterea de informații către avocații noștri în urma consultării acestui website nu va conduce la crearea unei relații de tip avocat-client între dumneavoastră și Pachiu si Asociatii. O relație de tip avocat-client între dumneavoastră și Pachiu si Asociatii va fi stabilită la data la care veți contacta Pachiu si Asociatii și veți încheia un acord scris în forma prevăzută de legislația română. Materialele publicate pe acest website nu sunt destinate identificării de clienți. În consecință, nu este indicat să considerați informațiile cu caracter general prezentate pe acest website ca fiind o invitație privind inițierea de relații de tip avocat-client. Pachiu si Asociatii nu intenționează să reprezinte persoane/entități care doresc consultanță juridică exclusiv ca urmare a accesării și utilizării acestui website într-o jurisdicție în care acesta este considerat o sursă de publicitate care nu respectă normele etice și legislația din respectiva jurisdicție.

b) Exactitatea informațiilor

Website-ul Pachiu si Asociatii își propune să ofere în permanență informații exacte și actualizate. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și/sau completări cu privire la conținutul acestui website.

Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că informațiile prezentate respectă dispozițiile legale din jurisdicția dumneavoastră sau că acestea sunt lipsite în totalitate de inexactități, actualizări sau sunt complete. Este recomandat să verificați în mod independent astfel de informații înainte de a le considera ca fiind întemeiate. În afara cazurilor prevăzute expres prin prezentele Mențiuni Legale, Pachiu si Asociatii nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune de orice natură (fie directe sau indirecte, accesorii, punitive, speciale, subsidiare sau de alt tip) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui website.

Drepturi de autor

Website-ul Pachiu si Asociatii conține materiale protejate de legea proprietatii intelectuale, incluzand, dar fără a se limita la texte, software, materiale fotografice, elemente grafice, conceptul de ansamblu al website-ului etc. Prin prezenta vi se acordă dreptul de a accesa, descărca și stoca temporar materialele de pe acest website exclusiv în scop personal și pentru utilizare necomercială. Toate copiile vor conține marca înregistrată international a Pachiu si Asociatii (©Pachiu si Asociatii) precum și orice alte mențiuni privind drepturile de autor și alte mențiuni legale cuprinse în materialul reprodus/copiat.

Permisiunea de a copia materiale de pe website nu include și posibilitatea de a încorpora materialele copiate, în totalitate sau parțial, în lucrări sau publicații de orice fel, indiferent de forma, modalitatea de realizare sau teritoriul unde sunt utilizate astfel de lucrări/publicații. Prin prezenta confirmați faptul că prin descărcarea de materiale protejate prin drepturi de autor nu veți dobândi niciun drept de proprietate asupra acestora. Nu veți avea permisiunea de a modifica, publica, transmite, participa la transferul sau vânzarea, crea materiale derivate sau exploata în orice fel, parțial sau total, conținutul de pe website-ul Pachiu si Asociatii. În cazul în care intenționați să utilizați materialele și informațiile de pe acest website în afara limitelor stabilite prin prezentele Mențiuni Legale, veți avea obligația de a solicita acordul scris expres al Pachiu si Asociatii.

Niciun link de pe website-ul Pachiu si Asociatii nu va putea fi activat fără acordul nostru scris prealabil.

Acest website poate conține legături către alte website-uri operate de persoane juridice sau fizice exclusiv cu titlu informativ. Pachiu si Asociatii nu își asumă nicio obligație și responsabilitate în ceea ce privește revizuirea conținutului și/sau a termenilor și condițiilor website-urilor indicate prin linkuri sau în ceea ce privește astfel de website-uri. Drept urmare, nu vom răspunde cu privire la calitatea informațiilor și/sau produselor și/sau serviciilor oferite sau promovate pe astfel de website-uri. Prin prezenta confirmați faptul că, prin accesarea unui link către un website deținut de un terț, veți părăsi website-ul Pachiu si Asociatii, prin aceasta încetând orice responsabilitate din partea Pachiu si Asociatii.